EN DOKUMENTATION AV EDEBY BY - FRÅN LAGA SKIFTET OCH 100 ÅR FRAMÅT-

Författare, sammanställare och ansvarig för hemsidan är Rolf Schillén, som även fotograferat de nutida bilderna.  mail-kontakt          
© Rolf Schillén.

KARTOR Här finns kartor av olika slag (flygbilder, ekonomiska kartor m.fl.)
Om inte kartorna laddas ner här så funktar det om man högerklickar på länken och sedan "öppna länk i nytt fönster".

Edeby ca 1200 f.Kr                     WebdesignskolanVid Ålands hav ligger det gamla fiskeläget Nothamn (S:11) som är en av Edeby bys 18 samfälligheter. Nothamn var en gång den största fiskeplatsen på Väddökusten. Den förste ålfiskaren i Edeby var Olof Persson på 1820-talet. Tidigare hade man endast bedrivit strömmingsfiske med not och skötar. Bönderna i Edeby började binda ålryssjor och på 1870-talet fanns det 9-10 fiskare i Nothamn. Vid mitten av 1900-talet hette ålfiskaren Karl Enman. Efter Enman bedrevs ålfisket av Tore Jonasson, som efterföljdes av grisslehamnsfiskarna Käbi och Ekholm. Morgan Andersson var den senaste som arrenderade ålfisket. Efter milleniumskiftet upphörde tillstånd att fiska ål.
Den inre kajen reparerades våren 2006 med hjälp av EU-bidrag (jordbruksstöd). Fotot är från 1970-talet. Fotograf okänd.

Mer om Nothamn under "Tomtområden".

Det finns ett stort antal lediga båtplatser vid Nothamn nu. Under 1980-talet då det var gott om torsk och sik fanns det ett 30-tal småbåtar i hamnen. Det verkar som om torsken inte är på väg tillbaka. Antal båtar nu på 2020-talet är därför bara ett fåtal.

Berggrunden vid Nothamn är intressant och har under årens lopp blivit föremål för exkursioner anordnade av Stockholms och Uppsala universitet. exkursionsguide


På insidan av ön, vid Väddöviken, hittar vi den gamla ångbåtsbryggan på Norra bysplatsen (S:9). Även den upprustades med jordbruksstöd våren 2006. Exakt när Edeby ångbåtsbrygga uppfördes är för oss okänt, men vi vet att den första reguljära ångbåtstrafiken genom Väddö kanal startade redan 1855 med hjulångaren Roslagen som trafikerade sträckan Stockholm - Östhammar. I början av 1910-talet startade Waxholms Ångbåts A-B turer på sträckan Stockholm - Elmsta och Stockholm - Östhammar. Turbåtstrafiken var definitivt avslutad 1952 då nya länsvägen stod klar. Efter att ångbåtstrafiken upphört kom bryggan under många år att utgöra hemmahamn för bogserbåtar och därefter charterbåt. Mer om detta under "bildarkiv/bilder bifogade ansökan" i menyn t.v. (Projekt).
Södra bysplatsen är det vanliga namnet på S:10. Här har byn sedan mitten av 1990-talet en pontonbrygga med plats för ett 20-tal småbåtar.
Ett flertal fritidsboende har flyttat över sina båtar från Ålands hav pga. att det är lugnare i viken än i Ålands hav. En annan anledning är att torsken i havet varit nästan helt försvunnen en tid. Uthyrning av båtplatser sker genom kassören i Edeby bys samfällighetsförening. Se menyn.