Hos ålfiskare Enman i NothamnFrån Rospiggen, årsbok 1945, är följande berättelse av Gunnar Bergman hämtad. Större och läslig bild fås genom att klicka på bilden 2 gånger (inte dubbelklicka).
Sidorna kan komma i oordning beroende på val av webbläsare.